Untitled

اصن یه وضی

کتابی که شما حسابی می خنداند.
این کتاب حداکثر تا ده روز به دست شما خواهد رسید.

موجودی کالا: در انبار موجود نمی باشد دسته: , ,

توضیحات

فروشگاه گُلوَنی: اصن یه وضی یکی از کتاب‌های رضا ساکی است. نویسنده در کتاب حاضر، چند روایت از زندگی، چند حکایت از گذشته و چند شکایت از روزگار را به طریق طنز مکتوب کرده است. ساکی درباره اصن یه وضی نوشته است: «یکی از رفقا می‌گفت این «اصن یه وضی» را بدجوری توی دهان ما انداخته‌ای. گفتم من هم سهم عمده‌ای در استفاده از آن داشتم، حالا بد کردم؟ مگر این ترکیب کم کاربرد دارد؟ تو تا حالا چند بار دریایی از حرف را در ظرف همین ترکیب ریخته‌ای و مکنونات درونی‌ات را بیان کرده‌ای؟ گفت راست می‌گویی، بارها. گفتم پس دستم درد نکند. گفت اصن یه وضی!»

بخشی از کتاب اصن یه وضی:

گفتم چطور این قدر وام گرفتی؟ گفت یک و نیم میلیون گذاشتم توی حساب فلان مؤسسه‌ی مالی اعتباری و سه تومان گرفتم. بعد سه تومان را بردم گذاشتم توی یک مؤسسه‌ی مالی اعتباری دیگر و شش تومان گرفتم. بعد شش تومان را بردم گذاشتم توی یک مؤسسه‌ی مالی اعتباری دیگر و دوازده تومان گرفتم، بعد دوازده تومان را بردم گذاشتم توی یک مؤسسه‌ی مالی اعتباری دیگر و بیست و چهار تومان گرفتم. بعد بیست و چهار تومان را بردم گذاشتم توی یک مؤسسه‌ی مالی اعتباری دیگر و چهل و هشت تومان گرفتم. بعد دو میلیون هم از دوستان دستی گرفتم، شد پنجاه میلیون. گفتم به سلامتی. گفت سلامتی کجا بود! اگر بدانی چه قدر کمرم درد می‌کند. گفتم چرا؟ گفت زیر بار قسط کمرم خم شده است با یه وضی.